HealthMetrics Logo
HealthMetrics Logo
SIGN IN

Terjemahan Faedah Pekerja pada 2022: Perkembangan Trend Tenaga Kerja Pasca Pendemik

Diterbitkan pada 17/3/2022
Pasca pendemik merupakan waktu yang genting bagi sesebuah organisasi akibat daripada perubahan dalam faedah-faedah yang perlu dititik beratkan semasa menyediakan polisi faedah pekerja. Antara perkembangan trend tenaga buruh adalah kini manfaat berkaitan kesihatan, pembangunan diri serta faedah lain seperti cuti bergaji perlu dipertimbangkan semasa penyediaan polisi manfaat pekerja. Hal ini perlu dititikberatkan kerana ia akan menjadi pokok pangkal kepada peningkatan produktiviti syarikat.

Mukadimah

Faedah pekerja merupakan insentif yang diberikan kepada pekerja sebagai penghargaan ke atas dedikasi dan komitmen sepanjang perkhidmatan pekerja bersama syarikat. Ia boleh diberikan dalam bentuk insentif kewangan, kebebasan dalam berkerja, insuran kesihatan, pelan persaraan dan seumpamanya.

Faedah yang diterima mampu memberikan impak yang besar kepada para pekerja. Perkara ini mampu meningkatkan motivasi dan keseronokan pekerja dalam melakukan tugasan, dan secara tak langsung akan membuatkan para pekerja lebih produktif dan setia kepada organisasi. Hal ini secara tidak langsung, akan membantu pekerja mengatasi segala segala cabaran yang ditempuhi dalam kehidupan seharian.

Rentetan daripada pandemik COVID-19, majoriti syarikat menunjukkan peningkatan arahan berkerja dari rumah dan kebanyakannya perlu mengubah suai semula pelan faedah mereka. Antara manfaat baru termasuk menawarkan ruang waktu bekerja yang fleksibel, bantuan kerja jarak jauh, kesihatan pekerja dan seumpamanya.

Situasi faedah pekerja pada 2022

Berdasarkan soal selidik daripada “Willis Towers Watson Benefit Trends Survey”, kebanyakan organisasi masih bergelut bagi mengekalkan prestasi pekerja terbaik mereka seperti yang dipetik; enam dari sepuluh majikan dari seluruh dunia menghadapi masalah ini kerana tidak berupaya untuk membezakan serta menyesuaikan faedah yang ditawarkan kepada pekerja.

"War for talent" merupakan istilah yang digunakan dalam perniagaan bagi menunjukkan kekurangan kemahiran yang dialami syarikat. Hal ini disebabkan persaingan bagi bakat terbaik semakin mencabar berbanding sebelum ini. Kini, syarikat menhadapi cabaran bagi mengekalkan pekerja terbaik kerana kurangnya pekerja berkemahiran dan peningkatan dalam jangkaan para pekerja dalam alam pekerjaan.

Di samping itu, berdasarkan laporan WTW Global, menunjukkkan beberapa organisasi telah mengatur strategi bagi menyelesaikan permasalahan ini, namun ia akan di adaptasi dalam masa dua tahun akan datang. 

Hal ini akan mengakibatkan tekanan kewangan yang tidak pernah berlaku sebelum ini, disebabkan oleh hubungan linear antara manfaat yang diperolehi oleh pekerja dan pengekalan pekerja dengan syarikat; apabila manfaat yang diperolehi tidak memuaskan, akhirnya ini akan menyebabkan produktiviti akan merosot dan kekerapan penggantian pekerja syarikat semakin meningkat.
Menurut IBM Institute for Business Value, 47% pekerja menyatakan bahawa manfaat yang diperolehi bersifat generik dan selalunya tidak sejajar dengan keperluan dan kehendak pekerja.

Pastinya syarikat ingin memastikan tenaga kerja terbaik mereka kekal berkhidmat dalam syarikat. Oleh itu, majikan perlu menawarkan manfaat yang boleh diubah suai mengikut keperluan perkerja. Hal ini dapat dibuktikan berdasarkan kajian Metlife Employee Benefits Trend Study, menunjukkan sebanyak 72% pekerja menyatakan bahawa kesetiaan mereka untuk bekerja dangan majikan semasa meningkat seandainya mereka boleh mengubah suai manfaat mereka mengikut keperluan mereka.
Muat turun Trend Industri Pekerja pada 2022
Muat turun e-buku baharu kami yang menggariskan trend dan strategi teratas untuk mencipta pengalaman pekerja yang hebat untuk perniagaan anda.

Tiga sebab utama struktur faedah perlu dioptimum

1. Meningkatkan produktiviti kerja

Sememangnya, majikan mengharapkan pekerja mencurahkan tenaga mereka terutama sekali pada saat-saat genting. Namun, agak sukar untuk pekerja fokus seandainya mereka runsing akan perkara yang berlaku di rumah. Antaranya, memikirkan kos perubatan, menyediakan keperluan yang terbaik untuk anak-anak, dan seumpamanya.

Apabila pekerja diberikan manfaat spesifik, 20% daripada pekerja akan meningkatkan kualiti kerja.

Dengan menawarkan sagu hati kepada pekerja, ia dapat meringankan beban mereka. Apabila segala tanggungjawab di rumah dipenuhi, mereka dapat bekerja lebih fokus dan memastikan kualiti kerja dalam keadaan terbaik.

2. Komponen pengekalan lebih tinggi

Komponen pengekalan menunjukkan kebolehan majikan untuk mengekalkan pekerja. Jalan mudah dan pantas untuk mengatasi masalah ini adalah dengan menyediakan faedah yang terbaik untuk pekerja terbaik mereka.

Sebanyak 51% kes dimana pekerja merancang untuk berhenti dengan majikan semasa.

Untuk kekal berkhidmat dengan syarikat, pekerja perlu berpuas hati dengan majikan semasa. Dengan menyediakan manfaat yang diperlukan akan membuatkan mereka rasa dihargai dan membuatkan mereka untuk kekal dalam syarikat secara tidak langsung meningkatkan moral pekerja. Tidak lupa juga, keakraban antara pekerja akan membuatkan mereka sukar untuk meninggalkan syarikat semasa.

3. Mengurangkan ketidakhadiran

Masalah kesihatan, ketidakpuasan dalam bekerja, tekanan kerja, isu penjagaan anak, dan kebebasan dalam bekerja merupakan sebab pekerja tidak hadir bekerja. Pekerja akan kurang bermotivasi untuk bekerja disebabkan oleh ketidakhadiran mereka, dimana menyebabkan tempoh akhir tugasan tertangguh, secara tidak langsung produktiviti keseluruhan merosot.

43% daripada pekerja percaya bahawa faedah pekerja membuatkan mereka untuk mengurangkan pengambilan cuti.

Seandainya syarikat menyediakan insuran kesihatan, kebarangkalian untuk pekerja mereka mengambil cuti atas sebab masalah kesihatan akan berkurangan. Sama seperti masalah yang lain seperti melanjutkan pelajaran, masalah keluarga, masalah dalam menjaga anak, dan seumpamanya.

Essential

Mulakan inovasi syarikat anda anda tentang automasi faedah pekerja asas dan analitik data
Mula secara PERCUMA

Antara faedah terbaik yang ditawarkan dalam tahun 2022

Sukar hendak diramalkan bagaimana trend faedah pekerja untuk tahun 2022, walaubagaimanapun tahun baru telah pun tiba dan terdapat beberapa faedah-faedah pekerja yang perlu diketengahkan. Bagi menarik dan memastikan pekerja terbaik kekal bersama organisasi, majikan perlu memastikan mereka menawarkan faedah atau manfaat yang menarik bagi memenuhi keperluan pekerja. Di bawah menunjukkan ringkasan pilihan terbaik faedah untuk pekerja bagi tahun akan datang.

1. Pelan perlindungan kesihatan

Menyediakan pelan faedah pekerja merupakan cara yang terbaik untuk menunjukkan majikan prihatin atas situasi pekerja mereka. Syarikat boleh melanggan pelan perlindungan kesihatan untuk pekerja mereka. Polisi perlindungan ini perlulah merangkumi pemeriksaaan kesihatan, gantirugi kemalangan, kematian mengejut, mahupun kecacatan kekal sewaktu bekerja. Antara pela yang boleh dipertimbangkan adalah pemeriksaan kesihatan gigi, saringan biometrik dan pemeriksaan kesihatan yang lain.

2. Bekerja dari rumah atau jarak jauh

Pendekatan yang terbaik untuk memastikan pekerja setia bersama organisasi adalah dengan menawarkan pilihan bekerja jarak jauh. Generasi milenium sangat mementingkan keseimbangan dalam kerja dan kehidupan. Generasi kini lebih selesa untuk berkerja dalam suasana yang tidak memerlukan mereka untuk hadir ke pejabat untuk melaksanakan tugasan mereka. Kajian menunjukkan lebih dari 92% daripada warga milenium yang berpuas hati kerana boleh bekerja dari rumah sekurang-kurangnya sehari dalam seminggu.

3. Program kesihatan dan bayaran balik.

Berdasarkan International Harvard Business Review, hampir 8 daripada 10 pekerja yang menyertai program kesihatan yang disediakan berpuas hati dengan program, dan kebarangkali untuk kekal bekerja dengan majikan semasa adalah tinggi. Memandangkan kesihatan merupakan trend dalam kalangan pekerja masa kini, ia akan menjadikan satu faedah apabila syarikat menawarkan program kesihatan dan bayaran balik kepada pekerja mereka.
HealthMetrics X SATO Infografik 
Ketahui kepentingan keseluruhan program kesihatan dipacu Data dan cara ia boleh meningkatkan kajian kes produktiviti

4. Perkukuh sokongan kesihatan mental (Program EAP)

Kesejahteraan mental sama pentingnya dengan kesihatan fizikal untuk berjaya dalam kerjaya terutama sekali apabila bekerja jarak jauh, sepertimana kebiasaaan kita fahami bekerja memerlukan kesihatan fizikal yang sangat tinggi. Oleh itu, program EAP ini perlu mengambil tempat di dalam keseluruhan pelan faedah pekerja masa kini.

5. Cuti bergaji

Cuti tanpa gaji diberikan kepada pekerja sebagai pampasan sewaktu bercuti dan kebanyakan syarikat telah menawarkan cuti bergaji kepada pekerja mereka. Pampasan cuti bergaji perlu ditingkatkan di dalam pakej faedah sewaktu majikan menawarkan tawaran pekerjaan.

6. Pelan persaraan

Menyediakan kestabilan kewangan kepada pekerja tetap merupakan imbuhan yang terbaik yang boleh ditawarkan oleh majikan. Bekerja siang dan malam, hampir separuh hayat mereka sehingga waktu pencen. Faedah persaraan merupakan salah satu tanda penghargaan majikan kepada pekerja sepanjang perkhidmatan dalam organisasi. Tambahan pula, ia akan membantu kos sara hidup pekerja selepas pencen dan sekuriti dalam kewangan pada usia tua.

7. Gaji cuti sakit

Dalam kehidupan, menjaga kesihatan amatlah penting. Seandainya tenaga pekerja perlu bekerja sewaktu sakit, ini akan mengganggu produktiviti dan kualiti tugasan mereka. Jalan yang terbaik adalah dengan mewujudkan polisi cuti sakit berbayar untuk pekerja sebagai tanda majikan prihatin akan kesihatan pekerja mereka.

8. Latihan kemahiran pekerja

Membenarkan pekerja mereka meningkatkan kemahiran mereka adalah jalan terbaik dalam mengekalkan mereka bersama organisasi. Dengan menyediakan keperluan dan menawarkan biasiswa untuk mendaftar dalam latihan kemahiran yang relevan. Majikan juga boleh memberikan latihan tertentu untuk pekerja baru untuk mengembangkan kemahiran mereka. Antara jalan terbaik adalah dengan menyediakan biasiswa menghadiri kuliah, seminar dan e-latih.

9. Perkongsian keuntungan (profit-sharing)

Perkongsian keuntungan boleh menjadi strategi motivasi bagi meningkatkan semangat pekerja, penglibatan pekerja dan kemungkinan organisasi akan mengekalkan pekerjanya amat tinggi. Perkongsian untung ialah salah satu teknik yang paling berkesan untuk memotivasikan pekerja supaya meningkatkan kemahiran dimiliki untuk mencapai hasil yang lebih baik.

Ia juga meningkatkan motivasi pekerja dan meningkatkan kebarangkalian bahawa pekerja untuk kekal bersama organisasi. Perkongsian untung amat berbeza dengan perkongsian hasil, dimana ia dikaitan dengan matlamat pekerja dan boleh ditawarkan dalam pelan pampasan pekerja. Perkongsian untung biasanya ditawarkan kepada semua pekerja, tanpa mengira prestasi, manakala perkongsian hasil berkaitan dengan prestasi dan biasanya diberikan hanya kepada pekerja yang berprestasi tinggi.

10. Pembangunan Pertumbuhan Diri

Pengurusan Pengetahuan atau “Knowledge Management “(KM) dapat membantu pekerja meningkatkan kemahiran dan pengetahuan mereka serta menunjukkan prestasi yang lebih baik dalam tugasan. Pembangunan pekerja amatlah penting, bukan sahaja untuk pembangunan professional, dan secara tidak langsung dapat meningkatkan kemahiran peribadi pekerja.

Apabila pekerja percaya syarikat, melaburkan masa dan sumber untuk melatih pekerja mereka, ia akan mewujudkan rasa bangga dalam diri pekerja. Para pekerja akan bersemangat untuk menimba kemahiran baru dan mengembangkan pengetahuan mereka semasa bekerja.

Essential

Mulakan inovasi syarikat anda anda tentang automasi faedah pekerja asas dan analitik data
Mula secara PERCUMA

Penutup

Kesimpulannya, majkan perlulah menawarkan bayaran gaji dan pelan faedah yang menarik untuk memastikan pekerja kekal dan mempromosikan pertumbuhan positif dalam kalangan pekerja. 

Perkara ini secara tidak langsung akan membawa kepada hubungan profesional bersama pekerja yang lebih bermakna, dan pastinya akan meningkatkan produktiviti dan keuntungan syarikat hasil daripada keazaman yang tinggi untuk bekerja.
Copyright © 2022 • HealthMetrics Sdn Bhd (Registration No. 201501045173 [1170495-P])
Copyright © 2020 • HealthMetrics 
(Reg # 1170495-P | 201501045173) 
Copyright © 2020 • HealthMetrics (Reg # 201501045173) 
apartmentpencilsuncloud-checkdatabasecogfilm-playcamera-videousersphone-handsetbubbleheart-pulsechart-barsgiftbicycleselectearthsmilebullhornsynchistoryenter-downlinkcrosslistarrow-rightmenu-circlecross-circlearrow-right-circlecroplayers linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram